LÄNKAR

För dig som vill läsa mer finns här nedan länkar till andra intressanta sidor som på ett eller annat sätt behandlar Sveriges folkdräkter.

www.skansen.se/artikel/skotselrad-bygdedrakter

 

Skötselråd för folkdräkter.

 

www.rattviksdrakten.se

 

Dräktalmanacka för rättviksdräkten.

 

www.nordiskamuseet.se

 

Bilder på bl a gamla dräktdelar från muséets samlingar.

 

www.folkdrakt.se


Beskrivningar och bilder av folkdräkter och sverigedräkten.

 

http://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/folklig-draktkultur

Nordiska muséets nya sida om folklig dräktkultur.

www.smycket.com


Information om och försäljning av dräktsilver.