BLEKINGE

Den folkliga dräkttraditionen skiljer sig åt mellan västra och östra Blekinge. I områden som har haft mycket gemensamt med Skåne och Värend, hittar man de mest ålderdomliga elementen i dräkten och där dominerar de hemvävda materialen. Den folkliga dräkten i landskapets östra del har i större utsträckning påverkats av närheten till Karlskrona och Karlshamn och den sjöfart och militära verksamhet som bedrivits där. Så är således inslagen av dyrbara köpetyger såsom siden och sammet ovanligt rika i dessa dräkter.

 

Den särpräglade folkliga dräkten började redan vid 1800-talets mitt ge vika för en mer modeinspirerad dräkt i hela Blekinge, men ett stort och varierat dräktmaterial har dock funnits bevarat. Materialet uppvisar inga tydliga skillnader mellan olika socknar, utan de dräkter som används idag kallas alla Blekingedräkter med anknytning till antingen västra, östra eller mellersta Blekinge.

 

Litteratur: Blekingedräkten. Inventeringsberättelse rörande kvinnornas folkliga dräktskick (1937). Dahlin, Ingrid

Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige (1975). Berg Arnö, Inga och Hazelius Berg Gunnel.