FLODADRÄKTEN

Den kvinnliga Flodadräkten finns i hela sjutton varianter men det är endast sju som förekommer idag. Dräkterna varieras efter kyrkoårets och livets högtider och för Floda finns också en dräktalmanacka som sammanställdes av Albert Alm 1930. Den vanligaste varianten idag är den rikt broderade enklare högtidsdräkten, men det förekommer t ex också en särskild konfirmationsdräkt och en dräkt för nattvardsgång.

 

Flodadräkten har, precis som många andra dräkter i Västerdalarna, påverkats av befolkningens kontakt med andra områden. Flodakullornas säsongsarbete i bl a Hälsingland är antagligen det som ligger bakom de stickade tröjor som införlivades i dräkten under mitten av 1800-talet. En ännu senare nymodighet var de, vad man tror norskinspirerade, rika broderierna som började dyka upp i dräkten först under 1870-talet. Flodadräkten är genom dessa, den genuina folkdräkt som senast påverkats av influenser utifrån.

 

Berg Arnö, Inga och Hazelius Berg Gunnel (1975). Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige.

Notini, Anja (1980). Dräktfolket – Möte med tradition.

Sockendräkter i Dalarna. Presentation av Dalarnas sockendräkter publicerad i Dala-Demokraten under 1973.

 

Dräkten på bilderna tillhör Philochoros (uppsalastudenternas folkdansförening) dräktsamling.

Läs mer om Philochoros här.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om kvinno- resp mansdräkten

Floda mansdräkt