Varför en hemsida om folkdräkter? 

Idag är en internetsökning det enklaste och vanligaste sättet att söka information på, men att hitta information på internet om folkdräkter och återförsäljare/tillverkare av folkdräkter visade sig vara svårt då vi för en tid sedan bestämde oss för att skaffa varsin dräkt. Vi saknade en sida där man enkelt kunde finna upplysningar om olika dräkter, dräktskick och återförsäljare.

 

Vår intention och förhoppning med denna sida är att fylla detta tomrum och skapa en informativ och överskådlig webbplats för det bevarandevärda och vackra kulturarv som våra folkdräkter utgör.

 

Vad menas med folkdräkt?

Med begreppet folkdräkter avses på denna sida dräkter som har rötter till och släktskap med de dräkter som allmogen i äldre tid använde. Andra namn är t ex sockendräkt eller bygdedräkt.

 

Vi är inga experter - hjälp oss!

Vi är själva långt ifrån några experter på området, utan hoppas i insamlingen av fakta på att kunniga människor ute i landet är villiga att bistå med och dela med sig av sin kunskap så att fler kan ta del av den. Vi ser därför gärna att ni mejlar oss med synpunkter, såväl ris som ros. Kanske vill du dela med dig av fakta om och bilder på just din dräkt? Vi hoppas det!

 

 

Anna Hagel Andersson och Marit Nyström