SOLLERÖDRÄKTEN

Foto: Lina Nääs Foto: Lina Nääs

Dräktskicket på Sollerön är rikt på ålderdomliga drag och variationer. Fram till 1776 tillhörde Sollerön Mora socken och socknarnas dräkter uppvisar därför en hel del likheter sinsemellan. Dock har somliga nyheter som införlivats i Moradräkten aldrig nått Sollerön, medan Sollerödräkten istället i högre grad har påverkats av grannsocknarna i söder, Leksand och Siljansnäs.
   Sollerö-/Moradräkten har mycket gamla anor och finns beskriven i dokument så långt tillbaka som till 1600-talet. Till de äldsta dräktdetaljerna hör bl a livkjolen och det sydda halsklädet med krage.
   Att så många ålderdomliga drag har bevarats i Sollerödräkten har förmodligen med socknens isolerade läge att göra. Folket levde långt fram i tiden till stor del av vad de själva kunde producera och även dräkten kom att påverkas av detta faktum – man använde det material som fanns till hands och det begränsade möjligheterna till förnyelse och förändring.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om kvinno- resp mansdräkten

Foto: Lina Nääs