DELSBODRÄKTEN

Delsbo var p g a dåliga kommunikationer länge en isolerad socken och i och med detta levde gamla dräkttraditioner kvar långt fram i tiden. En bra bit in på 1900-talet fanns det fortfarande personer i Delsbo som använde dräkten dagligen. Tack vare detta vet man idag mycket väl hur dräkten såg ut i äldre tider.

 

Speciellt för Delsbo var bl a skicket att såväl gifta som ogifta kvinnor gick med håret fritt hängande under hättan, något som skulle ha varit otänkbart i andra delar av landet. I Delsbo resonerade man så att "ju längre hår desto grannare". Något annat som är utmärkande för Delsbo är rikedomen av knappar i mansdräkten. Knappar var i äldre tid en lyxvara som man var tvungen att betala i reda pengar. Många knappar i dräkten signalerade m a o välstånd.

 

 

Hälsinglands folkdräkter (1975). Red. Bohlin, Monica.

Berg Arnö, Inga och Hazelius Berg Gunnel (1975). Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige.

Dräkterna på bilderna tillhör Philochoros (uppsalastudenternas folkdansförening) dräktsamling.

Läs mer om Philochoros här.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om kvinno- resp mansdräkten