STRÖMSDRÄKTEN

Ströms socken ligger i norra Jämtland. Under 30-talet gjordes en dräktinventering i socknen och de fynd man gjorde i samband med denna ligger till grund för de Strömsdräkter som bärs idag.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om kvinno- resp mansdräkten

Ströms kvinnodräkt