SKÅNE

Skåne är ett av våra rikaste dräktlandskap och många ålderdomliga drag finns bevarade i landskapets olika dräkter. Medeltida inslag förekommer  t ex i form av livkjolen och kluten, men de flesta äldre element  i dräkterna går att spåra tillbaka till renässansen, främst till tidigt 1600-tal då tiderna var goda i Skåne och många hade råd att följa det rådande modet. Landskapet tillhörde vid den tiden Danmark, varför vissa släktdrag med danskt dräktskick går att urskilja, exempelvis de svarta strumporna.

 År 1658 tillföll Skåne dock Sverige och har sedan dess varit svenskt. De goda tiderna ändades i och med detta vilket medförde att dräkten inte ändrades nämnvärt  under en lång period och därför kan vi ännu idag se modedetaljer från tidigt 1600-tal i många skånska dräkter. De förändringar som skedde i och med nästa högkonjunktur  som inföll under 1800-talet, medförde inga större nyheter i dräkten utan tog sig främst uttryck i mer lyxbetonade detaljer såsom dyrbarare tyger.

Något som kanske särskilt utmärker de skånska dräkterna är den silverprakt som hör till främst  kvinnodräkterna med maljor, kedjor och smycken i silver.

I Skåne har det  traditionellt sett inte förekommit några särskilda bygde- eller häradsdräkter även om sådana indelningar görs idag. Landskapet har istället varit uppdelat i fyra större, förhållandevis homogena dräktområden. Variationer har dock förkommit också inom dessa , variationer som inte alltid går att koppla till särskilda områden utan  mer till enskilda personers tycke och smak.Källor:
Andersson, Helge (1978). "Allmogedräkten i Oxie härad" i Oxie Härads hembygdsförenings årsbok VII.
Berg Arnö, Inga och Hazelius Berg Gunnel (1975). Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige.